Områdeleder til Demensområdet i Varde Kommune

Profilbillede
dato

Vil du have en nøgleposition i udviklingen af demensområdet? Vil du være med til at sikre en god hverdag for vores ældre borgere? Brænder du for at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor kompetente medarbejdere trives? Så har du lige nu muligheden i Varde Kommune, hvor du kan sætte dit præg på fremtidens løsninger i ældreplejen. 

Som områdeleder indgår du i et stærkt ledelsesteam med de øvrige områdeledere og ældrechefen. Sammen sætter I retningen for området – både fagligt, strategisk, organisatorisk, økonomisk og udviklingsmæssigt. 

Demensområdet er et mangfoldigt specialområde, og i Varde Kommune har vi flere velfungerende demensplejecentre, daghjem for demente, et plejecenter for borgere med misbrugsudfordringer og et somatisk plejecenter med aflastningspladser. 

Vores store ambitioner på demensområdet
I Varde Kommune har vi fokus på at hverdagslivet skal kunne leves, som den enkelte ønsker det. Vi ser det som vores fornemste opgave at understøtte og hjælpe den enkelte borger efter behov, og derfor lægger vi utrolig stor vægt på at skabe det bedst tænkelige samarbejde med både pårørende og med beboerne på vores plejecentre. 

Som områdeleder vil du opleve en arbejdsplads med en uformel tone og fokus på, at både medarbejdere og vores ældre borgere har det godt. Vores politiske bagland tager ansvar, og vores samlede organisation tager den vigtige velfærdsopgave særdeles alvorligt. 

Lær os lidt bedre at kende og hør mere om den spændende opgave i denne video:


Se vores videopræsentation

Er det dig, vi leder efter?
Det er ikke så afgørende, om du har den eller den anden sundhedsfaglige baggrund, men vi lægger stor vægt på, at du brænder for demensområdet og kender det indgående. Du har ledelseserfaring, og vi håber, at du også har erfaring med ledelse af ledere. Det er en fordel, hvis du allerede har taget en lederuddannelse. 

Medarbejdernes trivsel er afgørende for, hvor godt vi lykkes. Derfor ønsker vi en leder, der er dygtig til at sikre og udvikle et godt arbejdsmiljø. Hos os skal medarbejderne kunne gå glade både til og fra arbejde, og du skal som leder bidrage til den gode stemning og sikre faglig udvikling og arbejdsglæde. 

Det er også vigtigt, at du kan tænke ud fra et helikopterperspektiv, hvor du ser sammenhænge og helheder – men du skal også kunne zoome ind på de enkelte enheder og bidrage til løsninger på deres individuelle udfordringer. Geografisk er vi en stor kommune, så du skal kunne varetage den daglige personaleledelse med nærvær – også selv om der er store afstande, så I ikke alle ser hinanden på daglig basis. 

På det mere personlige plan ser vi vores nye områdeleder som en vedholdende, relationsskabende person, der deler vores værdier om ordentlighed og medmenneskelighed. Du skal være dygtig til at bevare overblikket, og jobbet kalder på stærke kommunikationsevner. 

Fagligt har du indsigt i økonomistyring og erfaring med kommunale budgetter. Du har erfaring med at drive processer på en inkluderende måde, hvor du både sikrer følgeskab og sørger for, at I når sikkert i mål sammen. Det er en fordel, hvis du interesserer dig for velfærdsteknologi, og møder nye teknologiske muligheder med interesse og nysgerrighed. 

Nogle af dine vigtigste opgaver
Vores nuværende organisering har ikke mange år på bagen, så der er stadig plads til at lave justeringer og småjusteringer. Det giver dig mulighed for at komme hertil med friske øjne. Måske har du kreative ideer eller erfaringer, som kan gøre demensområdet i Varde Kommune endnu bedre. 

Strategisk får du også mulighed for at sætte dit eget præg. Vi har ventet med at opdatere vores demensstrategi, da vi mener, at du som ny områdeleder skal have mulighed for at være en del af den proces. 

Du vil også få en vigtig rolle ift. en fælles faglig referenceramme på sundheds- og ældreområdet. Vi har gennem det seneste halve år arbejdet med det forberedende arbejde, og som områdeleder kan du være med til at sikre, at implementeringen bliver en succes, så vi lykkes med det planlagte fokus på personcentreret omsorg. 

Sådan er vi organiseret 
Som områdeleder vil du referere til kommunens ældrechef sammen med fire andre områdeledere og en uddannelsesleder. Du bliver du personaleleder for en souschef og seks teamledere, og i samarbejde med dem er du ansvarlig for drift, økonomi, koordinering og ikke mindst medarbejdernes trivsel. De ca. 200 medarbejdere er fordelt på tre plejecentre/matrikler, hvor de hver dag yder en kæmpe indsats og i fællesskab løfter en central opgave. 

I stillings- og funktionsbeskrivelsen for områdeleder i sygeplejen og ældreområdet kan du læse mere om nogle af de primære opgaver i stillingen. Den finder du lige her: 
Job- og stillingsprofiler samt øvrige dokumenter - Varde Kommune

Alt det praktiske
Der er ansøgningsfrist den 12. august 2024, og vi forventer at afholde første samtale den 21. august og anden samtale den 27. august. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ældrechef Lone Boysen på telefon 21 48 97 79. 

Vi ønsker, at vores nye områdeleder kan starte den 1. oktober 2024, men vi er indstillede på at vente på den helt rigtige person. 

Din arbejdsplads er Lyngparken 1, 6800 Varde. Stillingen er på fuld tid, og løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter konkret forhandling i forhold til relevante kompetencer med et forventet lønniveau på ca. 670.000kr. Hertil kommer pension.

Vi glæder os til at høre fra dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kommune, Lyngparken 1, 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072376

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet