Nyheder fra Varde

5 °
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Varde og omegn

Job tilbydes:
Forsyningsbefalingsmand i Mysundebatteriet ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske artilleriregiment
Trænger du til nye udfordringer i rammen af forsyningstjenesten, og trives du i et miljø med faste rammer, så er jobbet som forsyningsbefalingsmand ved Mysundebatteriet lige noget for dig.Om osMysundebatteriet indgår i 2. Kapacitetsafdeling ved Danske Artilleriregiment og består af Batteritrop, Kommandodeling og fire delinger. Batteriets opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse to gange årligt med start i februar og august. Batteriets skal i denne forbindelse hverve egnede soldater til HRU og GSU. Udover at uddanne og hverve værnepligtige har batteriet ansvaret for at videreudvikle de sergenter og officerer, der gør tjeneste ved batteriet. Dette opnås blandt andet, når batteriets erfarne befalingsmandskadre fremstår som rollemodeller gennem deres fremtræden, professionalisme og gode mandskabsbehandling.Ånden og tonen i batteriet er kendetegnet ved, at vi behandler hinanden med ordentlighed og respekt og trækker på hinandens erfaringer og styrker. Om stillingenSom batteriets forsyningsbefalingsmand får du ansvaret for forsyningstjenesten ved batteriet. Dette vil foregå i tæt samarbejde med batteriets næstkommanderende samt delingernes næstkommanderende. Du vil være materielregnskabsansvarlig i batteriet og tilse forsyningstjenestens gennemførelse i rammen af batterichefens direktiv, som du vil være med til at videreudvikle.Du bliver den daglige leder for forsyningselementet med tilhørende opgaver inden for ledelse, styring og kontrol. Du bliver leder for en forsyningshjælper, som støtter dig i det daglige arbejde i forbindelse med forsyningstjenesten.I udgangspunktet, vil tjenesten være planlagt til 37 timer ugentligt. Du vil skulle deltage i batteriets aktiviteter, herunder øvelser og skydeperioder, hvor kommandodelingen opretter KSN og varter delingerne. Endvidere må det også forventes, at der skal forrettes tjeneste uden for almindelig daglig tjeneste efter behov.Du skal forvente, efter behov, at skulle gennemføre mindre uddannelsesseancer for batteriets kadre i rammen forsyningstjenesten. Har du overskud ved siden af opgaverne i rammen af virket som forsyningsbefalingsmand, vil det være en mulighed at varetage instruktøropgaver ifm. uddannelsen af de værnepligtige. Vi kan tilbyde dig et job med mange facetter og mulighed for faglig og personlig udvikling med en god work-life balance. Gode muligheder for efter/ videreuddannelse og kompetenceudvikling der er tilpasset netop din baggrund.Om digDu er oversergent eller en erfaren sergent, der er vurderet egnet til næste funktionsniveau og har et godt kendskab til Office pakken og er ikke bange for at lære nyt på IT området.Du interesserer dig for forsyningstjenesten og har gerne et godt kendskab til infanteridelingens materiel. Du kan arbejde selvstændigt og fokuseret, og har en god forståelse for samarbejdet på tværs af funktions- og ansvarsniveauer. Du har sans for både detaljen og helhedsbilledet, og søger den praktiske og pragmatiske løsning på opgaver. Du har gode samarbejdsevner og fokuserer på at understøtte den daglige drift bedst muligt.Det er ikke et krav du tidligere har arbejdet med forsyningstjenesten på underafdelingsniveau, men det ses som en udpræget fordel. Hvis du mangler nogle af de nødvendige forsyningsrelaterede uddannelser og kompetencer, er der selvfølgeligt plads til, at du erhverver dem. Du har en professionel indstilling til dit virke som forsynsbefalingsmand og fører, ligesom du er mødestabil og sætter en stor ære i at, det du laver og de produkter du leverer er af topkvalitet. Du må gerne have ambitioner, på det faglige og personlige plan.Som udgangspunkt er følgende faglige kompetencer en fordel. • Et solidt kendskab til Office pakken. Især Word og Excel.• DeMars 904 Myndighedsbeholdning.• DeMars 965 Rekvirent PM-modul• FARGO 1.3 uddannelse.Herudover ses dine personlige kompetencer at være:• Gode evner til at kommunikere, i såvel skrift som tale.• Interesse i forsyningstjenesten.• Løsnings- og team-orienteret.• Nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig. AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent) efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte batterichefen, kaptajn Lasse Ginnerup, telefon 20 27 00 16, mail: DAR-2A-100A@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DKSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 13. december 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse pr. 1/2-23. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m. samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.Du kan finde supplerende oplysninger om DAR og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk. Om Oksbøl garnisonOksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Varde Kaserne
Indrykket 25. november på JobNet
Job tilbydes:
Stabshjælper korporal til Uddannelsessektionen (S7) i staben ved Efterretningsregimentet
S7 ved Efterretningsregimentet søger en selvstændig stabshjælper, der har lyst til at arbejde i et helt nyt team hvor vi er fælles om mange opgaver.Vi kan tilbyde et spændende job i en dagligdag fyldt med faglige udfordringer og egne ansvarsområder. Lyder dette spændende, så er dette stillingen for dig!Om osS7 indgår i staben ved Efterretningsregimentet (EFR) og løser opgaver til støtte for alle uddannelser og kurser ved regimentet, i samarbejde med resten af staben der arbejder med administration, logistik, planlægning, kontrol og udvikling I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.Vi vægter fleksibilitet i mødetid og sted. Der vil være muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. Det ser vi som et fælles ansvar og hjælper hinanden igennem.Om stillingenI S7 vil du indgå i et team på i alt fire personer der alle har fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse ved regimentet.Du vil virke som stabshjælper, og du støtter S7 arbejde med uddannelses- og kursus området med ansvar for S7 Share-Point, støtte til kurser samt vedligeholdelse af diverse kursus- og uddannelsesoversigter på Share-Point.Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter uddannelse, møder og seminarer, koordination med regimentets enheder, eksterne partnere og resten af S7.Du skal bl.a. være med til at udvikle og vedligeholde Share-Point, styre indkomne opgaver til sektionen og støtte med planlægning og gennemførelse af uddannelser i tæt samarbejde med chefen og de to uddannelsesbefalingsmænd. Du vil blive ansvarlig for:• S7 KTP og Work Zone vedr. nye og indkomne opgaver• Vedligeholdelse af S7/EFR Share-Point og Hærens Uddannelses Portal• Vedligeholdelse af Instruktøroversigt og Kursus kalender • Vedligeholdelse/Justeringer af kursus-Q'er• Materiel- og administrationsstøtte til EFR kurser• Støtte til vedligeholdelse af eMTEP og kursus-Q’er i DeMars Du vil komme til at virke selvstændigt i sektionen med dine egne opgaver tilpasset dine kompetencer i direkte dialog med chefen og sagsbehandlere bredt i staben. Du kan samtidig, afhængig af dine kompetencer og udviklingsønsker, bidrage til inspektions- og kontrolvirksomheden i koordination og samarbejde med chefen for S7. Om digDu er udnævnt korporal. Alternativt er du i konstabelgruppen med relevant tjenestebaggrund og vilje til at blive korporal.Du har erfaring fra administrativt arbejde og stabstjeneste eller ønske og evner til at tilegne dig disse.Samtidig er det vigtigt, at du har erfaring eller evner til at arbejde selvstændigt med forskellige IT-systemer. Vi sørger for at du får den nødvendige og relevante uddannelse såfremt du mangler.Derudover forventer vi, at du arbejder struktureret og kan arbejde både alene og i teams. Du forventes at tage initiativ og arbejde løsningsorienteret, og er ikke bange for tage ansvar for egne opgaver, og for at støtte andre når de har behov.AnsættelsesvilkårStillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Varde. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ Bjarke H. Graversen på mail EFR-2B-S70A@MIL.DK eller tlf. 40 74 07 52.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler afholdes løbende.Stillingen er til besættelse 1. januar 2023 eller efter aftale.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM EFTERRETNINGSREGIMENTETEfterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune. Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
Varde Kaserne
Indrykket 23. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Thisted

Thisted er en havneby ved Limfjorden i Thy, der huser 13.423 indbyggere. Byen er centrum for Thisted kommune med postnummeret 7700, som er en del af region Nordjylland. Thisted er desuden den største by, der er at finde i den nordvestlige del af Danmark. Selve kommunen har en størrelse på 1101,65 km2, og Thisted bys kystlinje strækker sig over en 5 kilometers distance.

Thisted har flere mindre nabobyer som Klitmøller og Hanstholm, hvortil den nærmeste større naboby er Nykøbing Mors på øen Mors med 30 kms køretur. I Thisted finder du en intercitytogbane, der gør det let at komme fra byen og ud til resten af landet. Byens havn blev anlagt tilbage i 1840, og er i dag en betydelig trafik- såvel som lystbådehavn. Ved togbanen har byen også en busterminal, hvorfra der blandt andet går forbindelser til Mors og større byer som Aalborg. 

Historien om Thisted

Thisted by kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor den opstod som en landsby ved Thisted Bredning. Først omkring 1524 fik byen købstadsprivilegier, og i samme tidsrum blev Thisted kirke - som stadig står i dag - bygget. Denne blev til dels bygget af materialer fra den romanske kvaderstenskirke, som tidligere var blevet nedlagt. Fremgangen som byen oplevede i 1500-tallet blev dog afløst af nedgang i 1600-tallet og frem til 1700-tallet grundet flere større brande og en vandflod. I slutningen af 1600-tallet klagede Aalborg over, at Thisted tog noget af handlen fra byen, og i 1682 blev det derfor forbudt for Thisted at drive udenlandsk handel. 

Først efter at byen blev amtmandssæde i 1793 og havnen blev anlagt i 1840 begyndte der at ske en fremgang. Denne fremgang blev yderligere hjulpet på vej, i takt med at der blev anlagt en jernbane, der blandt andet skulle forbinde Thisted og Thyborøn. Med jernbanen og udbygning af vejnettet skete der en opblomstring i handel såvel som skibsfart. I samme omgang voksede der en industri frem i form af blandt andet skibsbyggeri og jernstøberi. I midten af 1800-tallet blev også byens sygehus bygget, som i dag er en af regionens hovedsygehuse. 

I løbet af 1900-tallet begyndte befolkningstallet at vokse betydeligt langsommere, end det havde gjort i fremgangstiden efter havnebyggeriet, men grundet industrialiseringen fik byen en økonomisk vækst.

I dag hedder byen Thisted, men tilbage i 1367 var den kendt under navnet Tystath. Navnet stammer fra gudenavnet Tyr, på gammeldansk Ti, og -sted. 

Alt der er at vide om Thisted

Thisted er særligt kendt for Thisted Bryghus som tre år i træk er blevet kåret som Årets Danske Bryggeri af forbrugerorganisationen Danske Ølentusiaster. Titlen har de tilegnet sig i årene 2015-2017. Skulle man have lyst, er det muligt at komme på rundtur på bryggeriet, hvor man kan få yderligere indsigt i stedets historie og succeser. Foruden at fremstille øl, byder byen også mange andre lokale specialiteter som is og bolsjer, der er fremstillet på den gammeldags facon. 

Centrum af Thisted består af en lang række hyggelige, snoede gader, som man kan gå på opdagelse i. På gåturen vil man blandt andet støde på byens gamle rådhus, der dagen i dag er fredet. Tæt ved rådhuset finder man en bronzestatue af en hane, som er en af kendetegnene ved byen. En anden statue der forbindes med byen, er Thisted-pigen, der tæt ved lystbådehavnen står og kigger ud over vandet.

I Thisted bymidte ligger et anlæg fra 1821 ved navn Christiansgave. Her er der et friluftsteater, som bruges til forskellige forestillinger og arrangementer i løbet af året. I forbindelse med Christiansgave finder man også Thisted Lilleby. Denne lille udstilling fungerer som kulturhistorisk minde om Thisted bymidte, som det så ud i 1950.

Byen har en aktiv bymidte og havnefront, hvor man blandt andet kan finde mange forskellige former for butikker - kendte såvel som lokale - spændende spisesteder, teater, bowling og biograf. I slutningen af september byder byen på den årlige fotofestival. Til denne festival er det blandt andet muligt at opleve nogle af de bedste fotografer, der er at finde i Europa. Tidligere på året, i maj, bliver der afholdt Thisted By Night, hvor byen byder på masser af aktiviteter, butikker der er åbne til ud på natten og et afsluttende fyrværkerishow. Om sommeren kommer der ekstra liv på Store Torv om lørdagen og søndagen, hvor der foregår torvehandel foruden de almindelige butikker. I uge 37 er det også hvert år muligt at at være en del af Limfjorden Rundt som udspringer fra Nykøbing Mors, da ruten går forbi Thisted. I denne uge er der ekstra meget liv i gaderne, da byen har skruet op for aktiviteter for alle aldre. I slutningen af juni bliver der i Thisted også afholdt Thy Rock, som er den lokale festival, der tiltrækker både lokale og nabobyerne indbyggere.

Ikke langt fra Thisted ligger Nationalparken Thy, hvor det er muligt at fordybe sig i naturens grønne omgivelser. Thisted by giver derfor muligheden for både at være en del af den aktive bymidte og Thys natur.