Nyheder fra Varde

12 °
Jævnlig regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Varde og omegn

Job tilbydes:
Økonomiassistent til Landal GreenParks Varde (Genopslag)
ØkonomaassistentHar du erfaring fra en økonomiafdeling, og har du lyst til at være en del af en dynamisk organisation, der er førende inden for udlejning og administration af ferieboliger i Danmark med pt. 7 parker? Så har vi et spændende job til dig! Hos Landal GreenParks søger vi lige nu en dygtig, løsningsorienteret kollega, der med sin interesse for regnskab og økonomi kan blive en del af teamet. Dine opgaver: Finansielle opgørelser mellem bookingsystem og gæsterne. Fakturering og debitorkontrol. Opfølgning og kontakt til kreditorer Deltagelse i års- og månedsafslutninger. Afstemning og opfølgning på finanskonti. Diverse ac hoc opgaver Den rette kandidat: har et solidt kendskab til Excel. arbejder selvstændigt og struktureret. har et godt overblik og trives med travlhed. er hjælpsom, positiv, imødekommende og kan lide at samarbejde. er procesorienteret og har lyst til at vokse med opgaven i en ambitiøs virksomhed i vækst. har en relevant regnskabsteknisk baggrund samt erfaring med årsafslutninger. er vant til at arbejde i et internationalt miljø og begår sig godt på engelsk. Vi går op i fællesskabet og den enkelte medarbejder – skal du med på holdet?Når du arbejder hos Landal GreenParks, bliver du en del af en international virksomhed, hvor du vil have stor indflydelse på dagligdagen. Vi er en flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi tilbyder desuden, at du bliver en del af et velfungerende team bestående af 20-25 kollegaer på hovedkontoret i Varde. Hos Landal GreenParks prioriterer vi naturen, gæsterne og vores medarbejdere, og du kan derfor se frem til at blive en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på trivsel og udvikling. Det betyder blandt andet, at du naturligvis får en grundig onboarding, så du bliver godt klædt på til at varetage dine arbejdsopgaver. Lyder stillingen som noget for dig?Vi drømmer om, at du bliver en del af holdet snarest. Send derfor dit CV og din ansøgning allerede i dag. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Accountant Majken Poulsen majken.poulsen@landal.com tlf: 93 39 02 03 eller HR Officer Stine Laugesen på stine.laugesen@landal.com eller tlf. 21 77 20 20. Vi afholder løbende samtaler og lukker opslaget, når den rette kandidat er fundet. Vi glæder os til at høre fra dig.CV og ansøgning fremsendes digitalt via stillingsopslaget.
Landal Greenparks ApS
Indrykket 19. september på JobNet
Job tilbydes:
Leder af administrationssektionen ved stab Danske Artilleriregiment
Er du en naturlig og anerkendende leder, der med reference til stabschefen kan lede administrationssektionen ved stab Danske Artilleriregiment? Så er dette stillingen til dig.Om osAdministrationssektionen er ansvarlig for administration af alt personel ved Danske Artilleriregiment. Dette omfatter støtte til regimentets ledelse, stab samt tre afdelinger herunder 1. Artilleriafdeling, som er vores 1. Brigade enhed.Sektionen dækker over en bred vifte af opgaver, som løses i direkte koordination med cheferne på respektive niveauer. Opgaverne omfatter arbejdstidsstyring/planlægning, bestilling af rejser, ajourføring/oprettelse af stamdata, værnepligtsadministration, administration og sagsbehandling vedr. INTOPS relaterede opgaver samt rådgivning af cheferne i forhold til merarbejde, ferie, sygdom med mere.Administrationssektionen er organiseret med en leder og to teams, med hver deres teamleder og ansvar. Team 1 støtter overvejende 1. Artilleriafdeling og team 2 støtter øvrige ved Danske Artilleriregiment. Samlet består administrationssektionen af 11 dygtige og dedikerede medarbejdere.Administrationssektionen indgår i stab Danske Artilleriregiment, som ledes af stabschefen og består af syv sektioner. Stabens personel er overvejende officerer og seniorsergenter, men indeholder også nogle få konstabler og civile. Staben varetager på vegne af chefen for Danske Artilleriregiment, den overordnede planlægning, styring og koordination af opgaver og aktiviteter. Samlet består staben af ca. 40 medarbejdere. Om stillingenDu bliver leder af en sektion, hvor dit fokus vil være på ledelse og udvikling af medarbejdergruppen i sektionen. Dette har samlet til formål, at sektionen løser pålagte opgaver effektivt, med kvalitet for øje og til den aftalte tid.Du skal kunne sætte dig ind i gældende love og bestemmelser, indenfor dit ansvarsområde samt holde dig opdateret i forhold til ændringer.Ledelsen af administrationssektionen omfatter daglig ledelse af sektionen og de to teamledere, herunder deltagelse i både interne og eksterne mødefora. I ledelsen af sektionen vil dit fokus være på kontinuerlig optimering af driften i sektionen, herunder at de to teams effektivt kan løse pålagte opgaver. Dette vil løbende kræve prioritering af opgaverne i sektionen, hvor du som leder naturligt påtager dig denne opgave i koordination med stabschefen. Ledelses af sektionen omfatter endvidere udviklingssamtaler/kompetenceudvikling af underlagte medarbejdere og ansættelse af medarbejdere til evt. ledige stillinger i sektionen.Du vil som leder af administrationssektionen skulle rådgive cheferne ved regimentet om personeladministrative forhold og løbende udvikling af regimentets bestemmelser for den administrative drift. Sidstnævnte omfatter også ansvaret for kvartalsvise koordinationsmøder med afdelingerne, hvor du både rådgiver og sætter retningen i forhold til den administrative drift. Du vil, som leder af administrationssektionen, slutteligt varetage den udadvendte mødevirksomhed, som omfatter deltagelse i eksterne møder i rammen af Hærkommandoens G1 m.fl. og interne møder ved regimentet og staben. Du må således forvente en del mødeaktivitet i stillingen, hvoraf hovedparten dog gennemføres via Forsvarets pendant til Skype.Om digVi forestiller os, at du er kontoruddannet og evt. har en fortid i Forsvaret, men vigtigst af alt lysten til at påtage dig en udfordrende opgave i et dynamisk miljø. Du har naturlige lederevner, en høj grad af selvstændighed og gode samarbejdsevner og sætter en ære i at opgaver løses effektivt, med kvalitet og til tiden. Du har muligvis erfaringer fra lignende funktioner i Forsvaret og/eller det civile arbejdsmarked og måske endda tidligere arbejdet med personeladministration. I så fald er dette naturligvis en fordel, men ikke et ultimativt krav for at få stillingen. Det vigtigste er dine lederevner, herunder evnen til at gå forrest og sætte retning i opgaveløsningen.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 32.548,25 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.KONTAKT OG ANSØGNINGDu er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschefen, major Torben Bertel Jepsen på telefon 40740771 eller via e-mail: DAR-STCH@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.Ansøgningsfrist er 12. oktober 2022. Samtaler gennemføres løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og gerne 1. november 2022 eller hurtigst muligt herefter.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM DANSKE ARTILLERIREGIMENTDanske Artilleriregiment (DAR) er oprettet igen den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne og beskæftiger op til ca. 600 faste medarbejdere. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for primært Hæren, men også øvrige dele af Forsvaret og Hjemmeværnet.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1AA vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, simulation m.m. 2 KAP er også ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse i Mysundebatteriet, hvor ca. 140 unge mænd og kvinder indkaldes til 4 måneders tjeneste, Hærens Reaktionsuddannelse og Artilleriets konstabelelevuddannelse. Endeligt har 2KAP til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri. 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er Hærens eksperter inden for sikkerhed og ballistik – herunder sikker drift og tilsyn med Forsvarets og Hjemmeværnets skydebaner.Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Varde Kaserne
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Thisted

Thisted er en havneby ved Limfjorden i Thy, der huser 13.423 indbyggere. Byen er centrum for Thisted kommune med postnummeret 7700, som er en del af region Nordjylland. Thisted er desuden den største by, der er at finde i den nordvestlige del af Danmark. Selve kommunen har en størrelse på 1101,65 km2, og Thisted bys kystlinje strækker sig over en 5 kilometers distance.

Thisted har flere mindre nabobyer som Klitmøller og Hanstholm, hvortil den nærmeste større naboby er Nykøbing Mors på øen Mors med 30 kms køretur. I Thisted finder du en intercitytogbane, der gør det let at komme fra byen og ud til resten af landet. Byens havn blev anlagt tilbage i 1840, og er i dag en betydelig trafik- såvel som lystbådehavn. Ved togbanen har byen også en busterminal, hvorfra der blandt andet går forbindelser til Mors og større byer som Aalborg. 

Historien om Thisted

Thisted by kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor den opstod som en landsby ved Thisted Bredning. Først omkring 1524 fik byen købstadsprivilegier, og i samme tidsrum blev Thisted kirke - som stadig står i dag - bygget. Denne blev til dels bygget af materialer fra den romanske kvaderstenskirke, som tidligere var blevet nedlagt. Fremgangen som byen oplevede i 1500-tallet blev dog afløst af nedgang i 1600-tallet og frem til 1700-tallet grundet flere større brande og en vandflod. I slutningen af 1600-tallet klagede Aalborg over, at Thisted tog noget af handlen fra byen, og i 1682 blev det derfor forbudt for Thisted at drive udenlandsk handel. 

Først efter at byen blev amtmandssæde i 1793 og havnen blev anlagt i 1840 begyndte der at ske en fremgang. Denne fremgang blev yderligere hjulpet på vej, i takt med at der blev anlagt en jernbane, der blandt andet skulle forbinde Thisted og Thyborøn. Med jernbanen og udbygning af vejnettet skete der en opblomstring i handel såvel som skibsfart. I samme omgang voksede der en industri frem i form af blandt andet skibsbyggeri og jernstøberi. I midten af 1800-tallet blev også byens sygehus bygget, som i dag er en af regionens hovedsygehuse. 

I løbet af 1900-tallet begyndte befolkningstallet at vokse betydeligt langsommere, end det havde gjort i fremgangstiden efter havnebyggeriet, men grundet industrialiseringen fik byen en økonomisk vækst.

I dag hedder byen Thisted, men tilbage i 1367 var den kendt under navnet Tystath. Navnet stammer fra gudenavnet Tyr, på gammeldansk Ti, og -sted. 

Alt der er at vide om Thisted

Thisted er særligt kendt for Thisted Bryghus som tre år i træk er blevet kåret som Årets Danske Bryggeri af forbrugerorganisationen Danske Ølentusiaster. Titlen har de tilegnet sig i årene 2015-2017. Skulle man have lyst, er det muligt at komme på rundtur på bryggeriet, hvor man kan få yderligere indsigt i stedets historie og succeser. Foruden at fremstille øl, byder byen også mange andre lokale specialiteter som is og bolsjer, der er fremstillet på den gammeldags facon. 

Centrum af Thisted består af en lang række hyggelige, snoede gader, som man kan gå på opdagelse i. På gåturen vil man blandt andet støde på byens gamle rådhus, der dagen i dag er fredet. Tæt ved rådhuset finder man en bronzestatue af en hane, som er en af kendetegnene ved byen. En anden statue der forbindes med byen, er Thisted-pigen, der tæt ved lystbådehavnen står og kigger ud over vandet.

I Thisted bymidte ligger et anlæg fra 1821 ved navn Christiansgave. Her er der et friluftsteater, som bruges til forskellige forestillinger og arrangementer i løbet af året. I forbindelse med Christiansgave finder man også Thisted Lilleby. Denne lille udstilling fungerer som kulturhistorisk minde om Thisted bymidte, som det så ud i 1950.

Byen har en aktiv bymidte og havnefront, hvor man blandt andet kan finde mange forskellige former for butikker - kendte såvel som lokale - spændende spisesteder, teater, bowling og biograf. I slutningen af september byder byen på den årlige fotofestival. Til denne festival er det blandt andet muligt at opleve nogle af de bedste fotografer, der er at finde i Europa. Tidligere på året, i maj, bliver der afholdt Thisted By Night, hvor byen byder på masser af aktiviteter, butikker der er åbne til ud på natten og et afsluttende fyrværkerishow. Om sommeren kommer der ekstra liv på Store Torv om lørdagen og søndagen, hvor der foregår torvehandel foruden de almindelige butikker. I uge 37 er det også hvert år muligt at at være en del af Limfjorden Rundt som udspringer fra Nykøbing Mors, da ruten går forbi Thisted. I denne uge er der ekstra meget liv i gaderne, da byen har skruet op for aktiviteter for alle aldre. I slutningen af juni bliver der i Thisted også afholdt Thy Rock, som er den lokale festival, der tiltrækker både lokale og nabobyerne indbyggere.

Ikke langt fra Thisted ligger Nationalparken Thy, hvor det er muligt at fordybe sig i naturens grønne omgivelser. Thisted by giver derfor muligheden for både at være en del af den aktive bymidte og Thys natur.