"Få en fængende karriere inden for logistik som logistikhjælper i ISRBTN"

Profilbillede
dato


Brænder du for logistik og har service som fokusområde?

Så er det dig vi kan bruge som korporal og forsyningshjælper.

Om os


1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen er garnisoneret på Varde kaserne.

Bataljonen bidrager desuden betydeligt til udvikling af kapaciteter og enheder i relation til den feltmæssige efterretningstjeneste i rammen af 1. Brigade

Bataljonen består af en stab, stabsdeling, all source intelligence cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, unmanned arial systems (droner) og jordbaseret opklaring. Bataljonen består til daglig af ca. 250 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Ved operativ indsættelse tilgår desuden én opklaringseskadron fra Bornholm.

Vi er en moderne og innovativ enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme, gensidig respekt og samarbejde præger en dynamisk hverdag.

ISRBTN virke kendetegnes ved, at vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen. Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet. Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer. Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.

Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften. Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.
Og - vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden.


Om stillingen


Som logistikhjælper ved stab ISRBTN gennemfører du praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver både i det daglige og under aktiviteter.

Du bidrager til den interne logistik og daglige materieladministration ved staben samt bataljonen. Du støtter underafdelingerne i håndtering af deres myndighedsbeholdning og hjælper med at bibringe en logistisk forståelse hos både chefer og underafdelingernes forsyningssektioner i samarbejde med resten af logistiksektionen.

Organisatorisk er stillingen i administrationssektion under stabsdelingen, hvor du under øvelse vil indgå som LOGHJ ved bataljonens supply-area, og du vil også skulle deltage i feltmæssig tjeneste og uddannelse, således du opretholder dine militær enkelmands færdigheder.

Stillingen bærer præg af at have en høj grad af fleksibilitet uden for de faste aktiviteter, hvilket sikrer en sund balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv.


Om dig


Du er korporal, eller konstabel, der kan vurderes egnet til at gennemføre korporal-uddannelsen.

Vi forventer, at du som logistikhjælper har sans for detaljer og kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til enhedens samlede smidige opgaveløsning.

Du skal kunne arbejde målrettet, selvstændigt og løsningsorienteret på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser. Du har lyst til og flair for arbejdet med forsyningstjenesten.

Det er et krav, at du:
- Har erhvervet kørekort kategori B (og har mod på at erhverve C, hvis du ikke har det).
- Har mod på at gennemføre DeMars myndighedsbeholdningskursus

Det er ønskeligt (men ikke et krav), at du har:
- Erhvervet kørekort kategori CE, samt
- ADR certifikat, samt supplement klasse 1 – militær.

Der vil løbende være mulighed for kompetenceudvikling gennem uddannelse og kurser, og du vil selv få indflydelse på i hvilken retning, din udvikling skal gå – uanset om du har ønsker om at specialisere dig inden for det logistiske felt, eller har ambitioner om at stige i graderne.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Thomas D Wilhelmsen på telefon 72 82 93 09 eller på mail EFR-1B-S40B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2024 og samtaler afholdes i uge 26/2024. Ansættelse vil ske pr 1. august 2024 eller efter aftale.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kaserne, Hjertingvej , 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051875

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet