Chef til Operations- og Planlægningssektionen ved Efterretningsregimentet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at bruge dine kompetencer inden for planlægning, udvikling af plankomplekser, koordination af kapaciteters opstilling og indsættelse?

Trives du som chef og sagsbehandler i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed og helhedsforståelse?

Kan du bevare overblikket og håndtere komplekse opgaver?

Så har du nu mulighed for, at blive en del af staben ved Efterretningsregimentet, som chef for Operations- og Planlægningssektionen.


Om os

Efterretningsregimentet består af en regimentsstab, en tjenestegrensafdeling, 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagni) garnisoneret på Varde Kaserne. Sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Du vil indgå i staben som Chef for Operations- og Planlægningssektionen, der består af 5 medarbejdere, herunder én militær jurist, to operationsofficerer (M321) og én operationsbefalingsmand (M231).

Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 550 faste medarbejdere samt ca. 100 værnepligtige og op til 60 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Vi er en moderne arbejdsplads som vægter den personlige udvikling og fleksibilitet højt.


Om stillingen

Som chef for Operations- og Planlægningssektionen (S35) vil du få en varieret og alsidig tjeneste med ledelsesmæssige opgaver, selvstændig sagsbehandling og undervisning inden for Efterretningsregimentets ansvarsområde.

Du varetager det overordnede koordinationsansvar for opstilling og uddannelse af regimentets styrkebidrag til Internationale- og Nationale Operationer samt beredskaber. Du er sekretær i regimentets projektgruppe INTOPS, som behandler tiltag i relation til Internationale- og Nationale Operationer samt beredskaber.

Du er overordnet ansvarlig for udarbejdelse af EFR årsbefaling, aktivitets- og øvelsesoversigt, ligesom du sagsbehandler og varetager koordinationen af regimentets styrkebidrag til internationale og nationale øvelser.

Du sagsbehandler samvirkeaktiviteter i henhold til aktiviteter anført i eMTEP.

Du er overordnet ansvarlig for sagsbehandling af regimentets aktivitetsplanlægning, herunder planlægning og revurdering af budgettet.

Du er overordnet ansvarlig for juridisk sagsbehandling ved Efterretningsregimentet.

Du er overordnet ansvarlig for regimentets håndtering af den nationale forsvarsplanlægning, herunder udarbejdelse af relevante direktiver, inklusiv SOP/SOI for stabens virke, ligesom du er ansvarlig for udvikling af planer i relation til dette område.

Du har en central rolle i forbindelse med føreruddannelse ved regimentsstaben, herunder uddannelse af reservepersonel, som indgår i staben ved øget beredskab, i forbindelse med oprettelse af regimentets operationscenter.

Du er ansvarlig for opstilling, uddannelse og bemanding af Efterretningsregimentets Operationscenter i forbindelse med løsning af opgaver i relation til nationale opgaver.

Stillingen byder på gode muligheder for personlig kompetenceudvikling.


Om dig

Du er klar til at gøre stabstjeneste og sætte dit præg på udviklingen af staben ved Efterretningsregimentet.

Du har gennemført VUT II/L eller MMS, samt eventuelt Operations- og Føringsuddannelse (OFU). Er du kaptajn og i gang med, eller optaget på MMS, skal du i givet fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en solid gelederfaring som officer og du må gerne have gjort tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende.
Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over et omfattende og komplekst sagsområde samt formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Du tager initiativ og arbejder systematisk og analytisk med opgaverne. Du besidder gode samarbejdsevner og en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Du arbejder målrettet samt struktureret, ligesom du også er ansvarsbevidst, selvstændig og omstillingsparat til løsning af skiftende opgaver, hvor du tilpasser dig og følger udstukne direktiver loyalt.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved regimentet, oberstløjtnant Karsten Jørgensen på tlf. +45 7282 9002.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kaserne, Hjertingvej , 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998850

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet