Chef til Conduct After Capture sektionen ved 2. Military Intelligence Bataljon

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Søger du en chefstilling inden for et yderst aktuelt samt krævende speciale og med garanti for personlig udvikling?

Er du en stærk kommunikator og kan du motivere professionelle soldater, specialister og reservister?

Så er der her muligheden, da jeg søger en chef for Conduct After Capture sektionen.


Om os

2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN) er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder som operative kapaciteter. 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever til efterretningsenhederne.

Conduct After Capture sektionen (CACSEK) er en del af 2 MIBTN. CACSEK kerneopgave er at planlægge, tilrettelægge og gennemføre CAC uddannelser i Forsvaret. CACSEK er ligeledes ansvarlig for sagsbehandling og den taktiske udvikling inden for CAC området, med henblik på at holde uddannelserne aktuelle og relevante.

CACSEK har fem faste medarbejdere, samt en stor uddannelseskadre bestående af personel i reserven. Der er behov for en engageret og fleksibel indsats for at få hverdagen til at hænge sammen. Til gengæld arbejder sektionen meget selvstændigt og har stor indflydelse på egne arbejdsvilkår, herunder planlægning af tjeneste og afspadsering. Tjenesten er afvekslende og kan omfatte både øvelser, uddannelse, møder og seminarer, koordination med bataljonens enheder og eksterne partnere.

CACSEK er den eneste sektion af sin slags i Hæren og bygger på en høj faglighed, som skaber den grundlæggende ramme for uddannelsen, der de seneste år har gennemgået forandringer for at opdatere uddannelsen til Forsvarets nuværende behov.

I 2 MIBTN hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.


Om stillingen

Som chef er du er et naturligt omdrejningspunkt for sektionens samlede opgaveløsning. Du er med til at sikre nødvendige justeringer og udvikling af sektionens standardprocedurer, som er en forudsætning for gennemførelse af en god og relevant uddannelse, der skal sikre specialets aktualitet og effekt.

Du har en central ledelsesrolle i forhold til CACSEK omfattende uddannelsesportefølje såvel som den taktiske udvikling af specialet.

Koordineringsopgaven med øvrige CAC instruktører er omfattende, udfordrende og stiller krav til gode lederegenskaber, når veluddannede specialister skal samles i en uddannelsesramme.

Fastholdelse af eksterne instruktører, hvad enten de er i reserven eller ved andre myndigheder, er afgørende for CACSEK virke, hvilket kræver din fokus på kompetenceudvikling, understøttelse af kulturen og prioritering af den enkelte.

Du bliver chef for en kompetent og motiveret sektion, der besidder rigtig mange personlige kompetencer og stor viden om specialet. Derfor stiller det faste personel, de eksterne instruktører samt reserven store krav til dig i forhold til at skabe samhørighed og motiverende samt udviklende uddannelses- og indsættelsesrammer.

Du har mulighed for at vægte fleksibilitet i mødetid og sted i forhold til opgaverne, ligesom du planlægger på afvikling af sektionens optjente friheder. Samtidig søger du at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling, hvilket BTN prioriterer højt.

Afslutningsvist skal det anføres, at stillingen til fulde sidestilles med en periode som underafdelingschef.


Om dig

Du er en ambitiøs og helhedsorienteret kaptajn, der trives i øjenhøjde med specialister.
Du kan sætte retningen og prioritere rammerne for uddannelse og øvrige opgaver, så din sektion lever op til foresattes krav og fortsat optimerer samt udvikler uddannelsen inden for specialet.

Dine analytiske kompetencer er veludviklede, du besidder personlig integritet og har forståelse samt accept af specialisters entusiasme. Du tager naturligt styringen og udviser handlekraft i dit daglige virke samtidig med at du leder individuelt med forståelse for den enkeltes specialists dedikation for specialet.

Du trives i en dynamisk hverdag, hvor du arbejder meget selvstændigt inden for eget område. Du skal have lyst til at arbejde med personel fra reserven, da denne personelgruppe udgør hovedparten af CACSEK instruktører.

Vi forventer, at du er en god kommunikator, både i skrift og tale, samt at du har et godt kendskab til uddannelse og uddannelsesplanlægning i Forsvaret. Det forventes endvidere, at du er fleksibel, samarbejdende og udadvendt.

Din nuværende tjenestegren er ikke afgørende, ligesom kendskab til CAC specialet ikke er et krav. Det er dine veludviklede lederevner, vi skal bruge.

Du har gode sociale kompetencer, empati og samarbejdsevner, da jobbet indebærer en stor berøringsflade med medarbejdere fra hele Forsvaret, såvel som kollegaer fra de øvrige enheder ved Efterretningsregimentet.

Endelig ser vi gerne, at du har erfaring fra INTOPS, men det er ikke et krav.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef for 2. Military Intelligence Bataljon, oberstløjtnant Bjarne Østergaard Olesen på telefon 728 29600 eller via mail på EFR-2B-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2024. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse sker efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kaserne, Hjertingvej , 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998849

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet