Ambitiøs og operativ chef for All-Source Intelligence Cell

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du klar til at tage nye udfordringer op og bringe dine operative kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?

Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Så er jobbet som chef for All-Source Intelligence Cell måske lige dig.

Om os

All-Source Intelligence Cell (ASIC) bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.
Bataljonen består af en operativ stab, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en opklaringseskadron. Bataljonen er fordelt på tre garnisoner i Varde og Fredericia samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens stab er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence-bataljon.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der hver især er specialiserede, så de tilsammen løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden. Generelt er ASIC kendetegnet ved en meget flad ledelsesstruktur, hvor ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang.

ASIC primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for hele brigaden under igangværende operationer samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens forestående operationer med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Herunder også at bidrage til uddannelse af brigadens efterretningspersonel.

Derudover støtter ASIC bataljonsstaben med diverse opgaver og afgiver instruktører til kursusaktivitet ved Efterretningsregimentet.

ASIC er i dagligdagen placeret ved bataljonens stab i Varde. Tjenesten omfatter øvelsesaktivitet i ind- og udland, og der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde. I perioder kan der forekomme mange øvelser, kurser og seminarer, hvorfor der under garnisonsforhold er høj fleksibilitet i mødetid- og sted.

Om stillingen

Som Chef for All-Source Intelligence Cell har du et tæt samarbejde med staben ved bataljonen og støtter bataljonschefen i prioriteringen af efterretningstjenesten, herunder planlægning af indhentningen baseret på brigadens Priority Intelligence Requirements. Du er ansvarlig for, at arbejdet indenfor efterretningsanalysen er koordineret og synkroniseret i overensstemmelse med bataljonchefens direktiv og ønsker fra brigadens efterretningssektion.

Du leder cellens interne stabsarbejde og godkender produkter til brug for den operative planlægning samt rapportering til foresatte. Chefen deltager i briefinger og stabsmøder under brigadens operative stabsarbejde og leder bataljonens interne stabsarbejde.

Du indgår derudover i koordinationen, planlægningen og gennemførelsen af den interne uddannelse i bataljonen som en del af ledelsesgruppen, og er direkte ansvarlig for uddannelsen og den daglige drift af All-Source Intelligence Cell.

Der pågår stadig udviklingsarbejde om bataljonens organisation, opbygningen af kapaciteter indenfor indhentningsmidler, og hvorledes bataljonens arbejdsprocesser skal foregå i rammen af brigadens føringskoncept. Stillingen indebærer derfor også opgaver i relation til udvikling af All-source-kapaciteten i forhold til hærens udvikling inden for føring og struktur af de operative enheder i brigaden.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.

Om dig

Vi søger en officer, der har gennemført eller er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier (MMS) inklusiv Operations- og Føringsuddannelse eller ækvivalerende udenlandsk videreuddannelse. Er du kaptajn og i gang med MMS vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

I særlige tilfælde kan en bred erfaring indenfor operationer og efterretningstjeneste medføre, at kravet om Operations- og Føringsuddannelse kan fraviges.

Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø. Du skal derfor kunne favne komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, såvel som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Du forudsættes at besidde gode lederevner samt gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale på højt niveau. Endvidere forventes ansøgeren at have gode analytiske anlæg, god forståelse for taktik og doktrin samt IT-færdigheder.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og kunne udsendes til internationale operationer.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab i eksempelvis en kampbataljon eller brigade og tjeneste indenfor efterretningsindhentning og/eller analyse.

De vigtigste fokuskompetencer som du forventes at besidde er faglighed, helhedsorientering og kommunikation.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Intelligence, Surveillance Reconnaissance bataljonen, oberstløjtnant Christen Starnov på tlf.: 72 82 93 00, alternativt stabschef, major Klaus Dalager på tlf. 41 72 97 27.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 17. december 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.
Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.
Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kaserne, Hjertingvej , 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949538

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet