Rådighedsstilling – Sergenter af reserven til Efterretningsregimentet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at være tilknyttet et regiment som bruger og prioriterer reserven?

Har du lyst til at være en del af en bataljon, som indeholder en række spændende og udfordrende specialer?

Så opfordres du til at søge en stilling hos os.

Om os

Efterretningsregimentet består af en regimentsstab, 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagni) garnisoneret på Varde Kaserne. Sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 550 faste stillinger samt årligt ca. 200 værnepligtige og op til 60 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse. Hertil kommer vores reservestruktur på cirka 140 reservister.

Vi er en moderne arbejdsplads, som vægter den personlige udvikling og fleksibilitet højt.

Tjenesten er afvekslende og kan omfatte både øvelser, uddannelse, møder og seminarer.

Om stillingen

Som sergent i reserven vil du blive ansat i en designeringsfunktion i Efterretningsregimentets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion.
Som sergent i reserven vil du varetage opgaver indenfor instruktørvirke, føringsuddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være indstillet på at gøre tjeneste minimum 7 dage om året.

Afhængig af dine kompetencer, ønsker om udvikling og mulighed for indkommandering, finder vi i fællesskab den helt rigtige stilling og tilhørende speciale til dig.

Vi kan tilbyde en afvekslende tjeneste, hvor du indgår i den løbende uddannelse sammen med det faste personel. Vi tilbyder ligeledes et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives.

Efter en periode i rådighedsstillingen, er der mulighed for at prøve kræfter med andre roller og specialer ved regimentet. Indkommandering, træning og øvelser koordineres og tilpasses din civile hverdag.

Om dig

Du er udnævnt sergent og har gennemført den grundlæggende sergentuddannelse.

Det er dine personlige egenskaber og ikke en tjekliste over formalia, som kvalificerer dig til en stilling hos os.

Det er en fordel, at du har tidligere erfaring med Informationsaktiviteter, Humint Intelligence eller anden efterretningsvirksomhed men det er ikke et ubetinget krav.
Vi anerkender også enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, hvilket kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Det er ønskeligt, hvis du har været udsendt i internationale operationer.

Endelig forventer vi også at du er indstillet på at lade dig kompetenceudvikle ved eksempelvis at deltage i regimentets grundlæggende efterretningskurser, seminarer og øvrige arrangementer for reserven.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte personelelementet ved Efterretningsregimentet på telefon 72 82 90 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 57 58.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024. Samtaler forventes afholdt løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kaserne, Hjertingvej , 6800 Varde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997933

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet